Tư vấn pháp luật về quyền thay đổi họ tên cho con

Tư vấn pháp luật về quyền thay đổi họ tên cho con

Tư vấn pháp luật về quyền thay đổi họ tên cho con. Tình huống: Chị Đoàn Thị A và anh Nguyễn Văn B ly hôn, chị A được dành quyền nuôi cháu...

Detail
Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Điều kiện nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 2020. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam...

Detail
Ly hôn có yêu tố nước ngoài

Ly hôn có yêu tố nước ngoài

Trong quan hệ hôn nhân có người nước ngoài, nếu kết hôn là một hình thức nhằm xác lập quan hệ vợ chồng thì ly hôn có yếu tố nước tố nước...

Detail
tranh chấp cổ phần ly hôn

tranh chấp cổ phần ly hôn

Khi ly hôn, tranh chấp tài sản khi ly hôn là điều hay xảy ra, chia cổ phần công ty là tài sản chung của vợ chồng được thực... phân chia...

Detail
[ Mách Bạn ] Dịch vụ thuê luật sư nội bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

[ Mách Bạn ] Dịch vụ thuê luật sư nội bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Detail