DỊCH VỤ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

20/09/2021

“Xuất khẩu lao động” là cụm từ không còn xa lạ gì đối với xã hội Việt Nam, đây là một hoạt động...

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

20/09/2021

Vậy đối với các doanh nghiệp muốn thực hiện việc quảng cáo trang thiết thị y tế cần những điều...

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BỘ ĐỒ PHÒNG DỊCH

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BỘ ĐỒ PHÒNG DỊCH

15/09/2021

Với mong muốn hỗ trợ, đồng hành, chiến thắng đại dịch covid 19 cùng các doanh nghiệp. Luật Trí...

XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO  TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

15/09/2021

Khi đến với Luật Trí Minh, quý khách hàng sẽ được tư vấn về các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận...

CÁC TRƯỜNG HỢP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM, ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÁC TRƯỜNG HỢP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM, ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

15/09/2021

Bất kỳ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường phải...

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

14/09/2021

Trong quan hệ lao động, việc nắm rõ các quy định liên quan đến các loại hợp đồng lao động sẽ giúp...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

14/09/2021

Công ty đại chúng là một chế định quan trọng đối với các công ty cổ phần có số vốn và số lượng cổ...

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: KÝ CƯỢC

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: KÝ CƯỢC

14/09/2021

Ngày này, Ký cược là một trong các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được sử dụng khá phổ biến trong các...

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: ĐẶT CỌC

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: ĐẶT CỌC

14/09/2021

Ngày này, đặt cọc là một trong các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được sử dụng khá phổ biến trong các...