Tư vấn pháp lý là gì?

Tư vấn pháp lý là gì?

07/12/2016

Ranh giới giữa "tư vấn pháp lý" và "thông tin pháp lý" thường bị hiểu nhầm. Trong cùng một vấn...

Cảnh Báo: Các công ty tư vấn giả danh công ty luật

Cảnh Báo: Các công ty tư vấn giả danh công ty luật

07/12/2016

Thực trang hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư bị lừa sử dụng dịch vụ luật sư khi không phân biệt...

Có nên thuê luật sư tư vấn không?

Có nên thuê luật sư tư vấn không?

07/12/2016

Trong Xã hội hiện nay, nhu cầu thuê luật sư và sử dụng dịch vụ pháp lý tại Việt Nam ngày càng phổ...