CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM

CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM

08/09/2021

Để được kinh doanh trong lĩnh vực này, điều kiện tiên quyết của các cơ sở đó là phải đảm bảo đủ...

NỘI DUNG NỘI QUY LAO ĐỘNG

NỘI DUNG NỘI QUY LAO ĐỘNG

08/09/2021

Ngày này, một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh cần rất nhiều yếu tố, trong đó không thể bỏ...

Bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài mới nhất 2022

Bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài mới nhất 2022

24/07/2021

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và...

"Nghề Luật Sư" Không ngừng chắt chiu kinh nghiệm từ những điều nhỏ nhất

"Nghề Luật Sư" Không ngừng chắt chiu kinh nghiệm từ những điều nhỏ nhất

21/07/2021

Tôi cảm thấy hãnh diện và tự hào khi được hơn 7 năm hành nghề tại Luật Trí Minh, một điều tuyệt...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP DỊCH VỤ MOBILE MONEY TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP DỊCH VỤ MOBILE MONEY TẠI VIỆT NAM

21/07/2021

Ngày 09/03/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 316/QĐ- TTg về việc triển khai thí...

Cái khó của nghề luật sư  tại Việt Nam

Cái khó của nghề luật sư tại Việt Nam

13/07/2021

Hành nghề luật sư ở Việt Nam thật sự là rất khó, nguyên lớp đại học của tôi thì người hành nghề...

CÁC LOẠI THUẾ PHẢI ĐÓNG KHI THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2022

CÁC LOẠI THUẾ PHẢI ĐÓNG KHI THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2022

12/06/2021

Luật sư tư vấn thuế khi thành lập doanh nghiệp, Dịch vụ tư vấn thuế khi thành lập doanh nghiệp.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

10/06/2021

Người lao động nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân

THỦ TỤC ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ KHI GIẢI THỂ

THỦ TỤC ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ KHI GIẢI THỂ

15/05/2021

Đóng mã số thuế là một trong những bước quan trọng đối với doanh nghiệp giải thể. Vậy hồ sơ và...