Mr. Nguyễn Bùi Bá Huy

Mr.NGUYỄN BÙI BÁ HUY 

Thông tin liên hệ

 • Điện thoại: (+84) 83-933- 3323 Exit 121
 • Email công ty : bahuy@luattriminh.vn

Quá trình hoạt động:

Công ty Luật TNHH Trí Minh

 • Vị trí: Associate
 • Năm công tác: hiện tại

Công ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu

 •  Vị trí: Legal Assitant, Lawyer
 •  Năm công tác: 2011 - 2016

Lĩnh vực hoạt động:

 • Đầu tư
 • Doanh nghiệp và thương mại
 • Lao động
 • Ngân hàng
 • Thuế và tài chính doanh nghiệp
 • Mua bán và sáp nhập
 • Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Một số vụ việc đã tham gia:

 •  Dự án đầu tư ra nước ngoài (Vương quốc Anh) của Tập đoàn Vissai
 •  Tư vấn dự án đầu tư “Liên doanh Caravelle Hotel”
 •  Vụ kiện hành chính (xử lý thuế): Công ty Á Châu Tài Nguyên, Caravelle Hotel;
 •  Tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế: Lamex Foods INC; Kital Ltd.
 •  Tranh chấp doanh nghiệp: Empire Logistic

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây