Mr. Nguyễn Bùi Bá Huy

Ông NGUYỄN BÙI BÁ HUY bắt đầu làm việc tại Luật Trí Minh từ năm 2017. Hoạt động tư vần và phụ trách trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, thuế, tài chính, ngân hàng, xây dựng, giải quyết tranh chấp lao động, kinh doanh thương mại, dân sự.

á

Học tập/nghiên cứu:

  • Luật sư Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh;
  • Khóa đào tạo chuyên sâu về Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) – năm 2015;
  • Khóa đào tạo chuyên sâu về WTO và các điều ước quốc tế khác về đầu tư, thương mại quốc tế năm 2013
  • Hoàn thành chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp, chuyên ngành Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Tp. HCM 2016

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Một số vụ việc đã tham gia:

Khách hàng tư vấn thường xuyên: NDA Group, Công ty Đầu tư Giáo dục Nam Triều, Công ty Dios Investment Vina, Công ty Yellostory Global, Công ty Novaon, Công ty Tập Đoàn L&T,… Ngoài lĩnh vực tư vấn, ông cũng tham gia thực hiện các dự án đầu tư giá trị hàng triệu USD trong lĩnh vực bất động sản, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư dịch vụ giải trí có thưởng cho người nước ngoài; tham gia và thành công trong các vụ kiện hành chính trong lĩnh vực thuế, đất đai; Tranh chấp quản trị nội bộ của doanh nghiệp, tập đoàn; tranh chấp kinh doanh thương mại về mua bán hàng hóa quốc tế; nhà thầu nước ngoài; giải quyết tranh chấp công nợ cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây