Những vấn đề cần lưu ý sau khi kết thúc giao dịch mua, bán doanh nghiệp

Những vấn đề cần lưu ý sau khi kết thúc giao dịch mua, bán doanh nghiệp

Những vấn đề cần lưu ý sau khi kết thúc giao dịch mua, bán doanh nghiệp. Đối với một thương vụ M&A, việc “hoàn tất” giao dịch mua bán không đồng nghĩa với việc “kết thúc”....

Detail
Các vấn đề cần xác minh khi mua bán doanh nghiệp

Các vấn đề cần xác minh khi mua bán doanh nghiệp

Các vấn đề cần xác minh khi mua bán doanh nghiệp. Có nhiều cách thức, các bước công việc để thực hiện việc mua bán Doanh nghiệp (M&A), trong đó có một vấn đề quan trọng không thể thiếu...

Detail
Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp

Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp

Vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý khi mua bán doanh nghiệp. Đối với việc mua bán doanh nghiệp, giai đoạn xem xét và đánh giá doanh nghiệp mục tiêu là một giai đoạn quan trọng với người mua, quyết...

Detail
Những điều cần lưu ý khi mua lại doanh nghiệp khác

Những điều cần lưu ý khi mua lại doanh nghiệp khác

Việc mua lại tài sản hay doanh nghiệp khác giúp cho nhà đầu tư hay các doanh nghiệp khác (sau đây gọi là bên mua) rút ngắn được nhiều thời gian, công sức, kinh nghiệm cũng như tận dụng được vị thế...

Detail
Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên

Hợp nhất doanh nghiệp đối với công ty TNHH Một thành viên

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Detail