Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh...

Biểu mẫu Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh  trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Biểu mẫu Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo...

Biểu mẫu Giấy đề nghị cấp lại

Biểu mẫu Giấy đề nghị cấp lại

16/02/2022

Biểu mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội...

Biểu mẫu Giấy Đề nghị Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Biểu mẫu Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi  dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Biểu mẫu Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

16/02/2022

Biểu mẫu Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở...

Biểu mẫu Thông báo về việc Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Biểu mẫu Thông báo về việc Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo về việc Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình...

Biểu mẫu Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin

Biểu mẫu Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin

16/02/2022

Biểu mẫu Giấy đề nghị Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận...

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh...

Biểu mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Biểu mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Thông...