Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, việc bảo vệ quyền tác giả không chỉ là nhu cầu mà còn là nghĩa vụ đối với các quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh của sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp...

Detail
Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Trong bối cảnh hiện nay, khi sự phát triển của công nghệ và văn hóa ngày càng mở rộng, việc bảo vệ và quản lý quyền tác giả trở nên cực kỳ quan trọng. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi năm 2022) đã...

Detail
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là sự thoả thuận giữa các bên mà theo đó chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu một, một số quyền nhân thân, quyền tài sản của mình cho các cá nhân,...

Detail
Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả

Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển như hiện nay, công chúng đã và đang ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền tác giả. Các chủ hữu của...

Detail
Dựng tác phẩm văn học thành phim có phải trả nhuận bút, thù lao?

Dựng tác phẩm văn học thành phim có phải trả nhuận bút, thù lao?

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí của con người càng được coi trọng thì phim ảnh đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi gia đình. Các tác phẩm văn học dần được các...

Detail