Điều kiện kinh doanh dịch vụ hoạt động mua bán nợ là gì ?

Điều kiện kinh doanh dịch vụ hoạt động mua bán nợ là gì ?

Điều kiện kinh doanh dịch vụ hoạt động mua bán nợ là gì ?. Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và...

Detail
Hướng dẫn đăng ký công bố thực phẩm chức năng trong nước

Hướng dẫn đăng ký công bố thực phẩm chức năng trong nước

Điều kiện để đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước là gì? Luật Trí Minh hướng dẫn, tư vấn luật đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước, quý khách có nhu...

Detail
Đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Đăng ký công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Tư vấn điều kiện để đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn...

Detail
Đăng ký giấy phép kinh doanh năm 2022 ở đâu ?

Đăng ký giấy phép kinh doanh năm 2022 ở đâu ?

Giấy phép kinh doanh là loại giấy phép được cấp cho các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong linh vực kinh doanh. Vậy tôi cần đến đâu để đăng ký giấy phép kinh doanh? Nêu bạn đang muốn tự...

Detail
Điều kiện kinh doanh bất động sản là gì?

Điều kiện kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, trước khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn điều kiện kinh doanh bất động sản.

Detail