Tư vấn M & A

Tư vấn thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể bán quyền sở hữu doanh nghiệp tư nhân của mình cho người khác thông qua các thủ tục sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua;
  • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;
  • Người mua gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ;
  • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

Liên hệ với Luật Trí Minh để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này !

Tin tức khác

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây