Thành lập doanh nghiệp

Đăng ký dịch vụ ví điện tử cần những hồ sơ gì ?

Mục lục

Ví điện tử là gì?

Ví số hay ví điện tử là một tài khoản điện tử. Nó giống như “ví tiền” của bạn trên Internet và đóng vai trò như 1 chiếc Ví tiền mặt trong thanh toán trực tuyến, giúp bạn thực hiện công việc thanh toán các khoản phí trên internet, gửi và tiền một cách nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc của bạn. Vậy đăng ký dịch vụ ví điện tử ở đâu ?

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ ĐĂNG KÝ VÍ ĐIỆN TỬ

Những cá nhân, doanh nghiệp, công ty đăng ký dịch vụ ví điện tử cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

- Có giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Có phương án kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt theo đúng quy định về thẩm quyền đầu tư tại Điều lệ hoạt động của tổ chức, trong đó tối thiểu phải có các nội dung: Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị cấp phép; cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán; quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan trong quá trình cung ứng dịch vụ;

vi-dien-tu

Luật Trí Minh cũng cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đăng ký dịch vụ ví điện tử

(nguồn ảnh: bizlive.vn)

- Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng;

- Điều kiện về nhân sự:

 • Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức xin phép phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực phụ trách.
 • Đội ngũ cán bộ thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán có trình độ chuyên môn về lĩnh vực đảm nhiệm;

- Điều kiện về kỹ thuật để đăng ký dịch vụ ví điện tử:

 • Có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; hệ thống kỹ thuật dự phòng xây dựng độc lập với hệ thống chính đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và liên tục khi hệ thống chính có sự cố và tuân thủ các quy định khác về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng;

- Trường hợp cung cấp dịch vụ cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để thực hiện chuyển mạch và xử lý bù trừ các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của tổ chức;

- Trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải có hệ thống thông tin kế toán quản trị đảm bảo theo dõi riêng được nguồn vốn, tài sản và xác định được kết quả của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

-  Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải có công cụ để Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát theo thời gian thực tổng số tiền của khách hàng trên các Ví điện tử và tổng số tiền trên tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng đăng ký dịch vụ ví điện tử tại các ngân hàng.

-  Việc nạp tiền vào Ví điện tử, rút tiền ra khỏi Ví điện tử của khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-NHNN thì tổ chức cung ứng đăng ký dịch vụ ví điện tử phải mở tài khoản đảm bảo thanh toán để đảm bảo cho việc cung ứng dịch vụ. Số dư trên tài khoản đảm bảo thanh toán phải được duy trì không thấp hơn so với tổng số dư của tất cả các Ví điện tử của các khách hàng tại cùng một thời điểm. Tài khoản đảm bảo thanh toán chỉ được sử dụng vào việc thanh toán tiền cho các đơn vị chấp nhận thanh toán và hoàn trả tiền cho khách hàng sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu.

Ngoài ra, các tổ chức đăng ký dịch vụ ví điện tử không được phép:

 • Phát hành hơn 01 (một) Ví điện tử cho một tài khoản thanh toán của khách hàng tại một ngân hàng;
 • Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ PHÍ ĐIỆN TỬ

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng đăng ký dịch vụ ví điện tử gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định;

- Biên bản hoặc Nghị quyết họp Hội đồng thành viên, Hội đồng Quản trị (hoặc Đại hội cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức) thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

- Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

- Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật và Biên bản nghiệm thu thử nghiệm kỹ thuật với một tổ chức hợp tác;

- Hồ sơ về nhân sự:

 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh  của giám đốc trung tâm  có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản;
 • Bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

- Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức (bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Trường hợp cung cấp đăng ký dịch vụ ví điện tử cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng thì cần cung cấp hợp đồng liên kết tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép;

2. Số lượng hồ sơ: 05 bộ

3. Thời hạn Giấy phép đăng ký dịch vụ ví điện tử

Thời hạn của Giấy phép là 10 năm tính từ ngày tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, tổ chức phải tiến hành triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, nếu không sẽ bị thu hồi.

4. Cấp lại Giấy phép đăng ký dịch vụ ví điện tử

Trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 60 ngày, tổ chức được cấp Giấy phép phải gửi văn bản xin cấp lại Giấy phép và bản sao Giấy phép đang có hiệu lực tới Ngân hàng Nhà nước.

III. GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ VÀ CUNG CẤP KHI ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ

1.  ĐKKD bản sao có chứng thực của công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức (bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu ( 05 bản)

2.  Hồ sơ Giám đốc/ Tổng Giám đốc:

 • Sơ yếu Lý lịch có dán ảnh của giám đốc trung tâm có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.
 • Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn, văn bằng quản lý có thị thực.
 • Bằng Tốt nghiệp ĐH chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ

3.  Hồ sơ cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

 • Sơ yếu Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản, có dán ảnh;
 • Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn, văn bằng quản lý có thị thực.
 • Bằng Tốt nghiệp ĐH chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ
 • Hợp đồng lao động với công ty

4. Trường hợp cung cấp đăng ký dịch vụ ví điện tử cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng thì cần cung cấp hợp đồng liên kết tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép;

Moi chi tiết xin liên hệ Công ty luật Trí Minh để được tư vấn luật miễn phí về dịch vụ cũng như để được hỗ trợ dịch vụ hiệu quả và nhanh chóng.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết này, trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

Từ khóa liên quan:

 • mô hình ví điện tử
 • đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
 • dịch vụ thanh toán điện tử
 • định nghĩa dịch vụ ví điện tử
 • ví điện tử quốc tế

 

 

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây