Thành lập công ty

Thành lập công ty đại chúng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí

1. Thế nào là công ty đại chúngĐiều 25 Luật Chứng khoán số 71/2006/QH11 quy định Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

(1) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

(2) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

(3) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Theo cách hiểu phổ biến trên thế giới thì tiêu chí để xác định công ty đại chúng dựa vào phạm vi chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần cho các nhà đầu tư. Tính đại chúng được thể hiện thông qua việc công ty cổ phần đã chấp nhận chào đón sự tham gia của công chúng vào thành phần chủ sở hữu công ty thông qua hành vi chào bán cổ phiếu rộng rãi.

Còn theo cách định nghĩa trên đây của pháp luật chứng khoán Việt Nam thì có thể hiểu được rằng các nhà làm luật xác định tính đại chúng của một công ty cổ phần dựa vào một trong ba tiêu chí: thứ nhất, hoạt động gọi vốn từ công chúng; thứ hai, sự tham gia của công chúng vào việc trao đổi, mua bán cổ phần của công ty; thứ ba, ngưỡng quy mô (xác định dựa vào vốn điều lệ và số lượng cổ đông) để phân định ranh giới nội bộ (trạng thái đóng) hay đại chúng (trạng thái mở) của công ty cổ phần.

Việc trở thành công ty đại chúng mang lại lợi thế lớn cho doanh nghiệp như nâng tầm quy mô, nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu cũng như việc huy động vốn dễ dàng hơn; Việc mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu của chủ sở hữu dễ tìm thấy đối tác hơn, tính thanh khoản cao hơn. Bằng việc trở thành công ty đại chúng, doanh nghiệp sẽ được công chúng biết đến nhiều hơn, tạo được niềm tin vững chắc nơi nhà đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại những yếu tố bất lợi là vấn đề kiểm soát, giám sát tính minh bạch, công khai cũng chặt chẽ và phức tạp hơn rất nhiều, phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật Chứng khoán.

Thành lập công ty đại chúng nhanh gọn giá rẻ tại luật trí minh

(nguồn ảnh: star.vn)

2. Thủ tục để trở thành công ty đại chúng

Để trở thành công ty đại chúng thì điều kiện đầu tiên là đã thành lập công ty cổ phần. Kế đến thì tương ứng với từng hình thức tại các mục (1), (2) và (3) trên đây mà có những điều kiện khác nhau.

2.1 Trường hợp thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng:

a. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

c. Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

d. Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu thực hiện chào bán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển đổi thành công ty cổ phần thì không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 thì: “Tổ chức phát hành đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trở thành công ty đại chúng và phải thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được coi là hồ sơ công ty đại chúng và tổ chức phát hành không phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”. Như vậy, sau khi thực hiện xong việc chào bán cổ phiếu ra công chúng thì công ty phát hành sẽ đương nhiên trở thành công ty đại chúng.

2.2. Trường hợp Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán:

Công ty cổ phần muốn đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 53 (đối với Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Khoản 1 Điều 54 (đối với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) của Nghị định 58/2012/NĐ-CP chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Công ty cổ phần đăng ký niêm yết cổ phiếu phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán sau khi chấp thuận cho tổ chức đăng ký niêm yết phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết.

>>Xem thêm: tư vấn luật thường xuyên

Trường hợp này sau khi đăng ký niêm yết thành công thì Công ty cổ phần cũng nghiễm nhiên trở thành Công ty đại chúng.

2.3. Trường hợp Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên:

Trường hợp này Công ty phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Chứng khoán 2006 cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, đây là trường hợp Công ty khi đã đạt ngưỡng quy mô (xác định dựa vào vốn điều lệ và số lượng cổ đông) sẽ phải nộp hồ sơ để được công nhận là Công ty đại chúng.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Thành lập công ty đại chúng", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM).
Từ khóa liên quan:

 • đặc điểm của công ty đại chúng
 • so sánh công ty đại chúng và công ty cổ phần
 • công ty chưa đại chúng là gì
 • công ty đại chúng ở việt nam
 • các công ty đại chúng ở việt nam
 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 8, Tòa Nhà Alpha, Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây