Tag: to-khai

Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

24/01/2022

Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm...

Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm

Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm

24/01/2022

Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y...

Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm

Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm

24/01/2022

Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế...

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

19/01/2022

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo...

Biểu mẫu Bản khai nhân sự

Biểu mẫu Bản khai nhân sự

19/01/2022

Biểu mẫu Bản khai nhân sự theo Mẫu số 02b Phụ lục kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Ngày 01...

Biểu mẫu Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Biểu mẫu Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

19/01/2022

Biểu mẫu Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh...

Biểu mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Biểu mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

19/01/2022

Biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền liên quan

Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền liên quan

17/01/2022

Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền liên quan

Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền Tác giả

Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền Tác giả

17/01/2022

Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền Tác giả

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây