Tag: thay-doi

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

05/09/2017

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp của bạn phải thực hiện các thủ tục...

Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

01/09/2017

Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp / công ty Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp...

Người đại diện và trách nhiệm của người đại diện pháp luật

Người đại diện và trách nhiệm của người đại diện pháp luật

17/07/2017

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các...

Tư vấn pháp luật về đăng ký kinh doanh, luật đăng kí kinh doanh 2018

Tư vấn pháp luật về đăng ký kinh doanh, luật đăng kí kinh doanh 2018

06/07/2017

Các vấn đề Luật Trí Minh tư vấn trong chuyên mục giấy phép kinh doanh: Đăng ký giấy phép kinh...

Thay đổi mã vùng điện thoại, Doanh nghiệp cần phải làm gì?

Thay đổi mã vùng điện thoại, Doanh nghiệp cần phải làm gì?

13/02/2017

Bên cạnh việc in ấn lại bao bì, biển hiệu, danh thiếp, doanh nghiệp nên sử dụng nhiều hình thức...

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

26/12/2016

Trong quá trình hoạt động và phát triển công ty, không thể tránh khỏi những lúc hoạt động kinh...

Cần làm gì khi muốn thay đổi địa chỉ công ty

Cần làm gì khi muốn thay đổi địa chỉ công ty

26/12/2016

Thay đổi địa chỉ công ty (địa chỉ trụ sở chính) thì trước tiên công ty cần thực hiện thủ tục tại...

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

26/12/2016

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người được doanh nghiệp ủy quyền, thay mặt...

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cập nhật mới nhất 2018

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cập nhật mới nhất 2018

26/12/2016

Để mở rộng quy mô của doanh nghiệp, đăng ký tăng vốn điều lệ là hoạt động mà các doanh nghiệp...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây