Tag: quyen-tac-gia

Các hành vi xâm phạm tới quyền tác giả là gì ?

Các hành vi xâm phạm tới quyền tác giả là gì ?

11/07/2018

Theo quy định tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về...

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

17/01/2018

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

Thủ tục đăng ký quyền tác giả quyền liên quan gồm những gì?

Thủ tục đăng ký quyền tác giả quyền liên quan gồm những gì?

17/01/2018

Đăng ký quyền tác giả liên quan. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có...

BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

22/12/2016

Ngày nay. Việc bảo hộ bản quyền tác giả là rất cần thiết nhằm tránh các xâm phạm làm ảnh hưởng...

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

22/12/2016

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho các cá nhân, doanh nghiệp nhằm đảm bảo các sáng tạo tinh...

Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

07/12/2016

Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả; Bạn đang muốn đăng ký bản quyền tác giả cho sản phẩm của mình?...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây