Tag: quy-dinh-ve-vi-dien-tu

Đăng ký dịch vụ ví điện tử cần những hồ sơ gì ?

Đăng ký dịch vụ ví điện tử cần những hồ sơ gì ?

13/02/2017

Ví số hay Ví điện tử là một tài khoản điện tử. Nó giống như “ví tiền” của bạn trên Internet và...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây