Tag: khong

Rủi ro khi không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Rủi ro khi không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

20/06/2024

Nhãn hiệu được coi là “gương mặt đại diện” của các tổ chức, cá nhân. Dù là tên thương mại, tên...

Quy định điều chuyển cán bộ nhân viên không là cán bộ quản lý

Quy định điều chuyển cán bộ nhân viên không là cán bộ quản lý

29/06/2023

Quy định điều chuyển cán bộ nhân viên không là cán bộ quản lý

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

14/09/2021

Trong quan hệ lao động, việc nắm rõ các quy định liên quan đến các loại hợp đồng lao động sẽ giúp...

Những đối tượng không thể thành lập công ty

Những đối tượng không thể thành lập công ty

01/09/2020

Luật doanh nghiệp năm 2020 có quy định một, một số đối tượng không được phép thành lập công ty/...

Mức bồi thường hợp đồng khi không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh

Mức bồi thường hợp đồng khi không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh

29/04/2020

Ngày 11/3/2020 Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt (WHO) đã tuyên bố COVID-19 là một đại dịch bệnh...

Bất động sản bị vây bọc bởi bất động sản liền kề không có lối đi

Bất động sản bị vây bọc bởi bất động sản liền kề không có lối đi

03/04/2020

Tư vấn quy định pháp luật trong trường hợp bất động sản bị vây bọc bởi bất động sản liền kề dẫn...

Quảng cảo rượu trên mạng, trường hợp nào bị cấm?

Quảng cảo rượu trên mạng, trường hợp nào bị cấm?

16/07/2018

Quảng cáo rượu trên mạng, những trường hợp nào bị cấm? Khoản 3, Điều 7 Luật Quảng cáo số...

Tìm hiểu văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

Tìm hiểu văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

02/05/2018

Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không? Trong bài viết này. Luật Trí Minh sẽ cung cấp...

Hướng dẫn chi tiết cách đặt tên công ty HAY và ĐÚNG LUẬT

Hướng dẫn chi tiết cách đặt tên công ty HAY và ĐÚNG LUẬT

20/12/2017

Việc đặt tên cho công ty hay cũng là cả một nghệ thuật. Một cái tên công ty hay, bên cạnh phải...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây