Tag: ke-toan

Luật kế toán mới nhất 2022

Luật kế toán mới nhất 2022

26/04/2017

Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017 Từ tháng 05/2017, nhiều chính sách...

Những trường hợp không được làm kế toán

Những trường hợp không được làm kế toán

06/01/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán , trong đó quy...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây