Tag: ho-so-dang-ky-bao-ho-kieu-dang-cong-nghiep

Một số lưu ý đối với hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Một số lưu ý đối với hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

30/12/2022

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là thủ tục quan trọng để xác lập quyền Sở hữu công nghiệp...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây