Tag: giay-phep-khuyen-mai

Xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại ở đâu?

Xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại ở đâu?

24/02/2017

Doanh nghiệp trước khi tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại, phải thực hiện thủ tục xin...

Tư vấn xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại

Tư vấn xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại

26/12/2016

Khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của các Đơn vị kinh doanh nhằm xúc...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây