Tag: giay-phep-khuyen-mai

Quy định mới nhất về hoạt động khuyến mại

Quy định mới nhất về hoạt động khuyến mại

28/05/2018

Quy định mới về hoạt động khuyến mại Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi...

Xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại ở đâu?

Xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại ở đâu?

24/02/2017

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ban hành năm 2015 yêu cầu doanh nghiệp trước khi tổ chức thực hiện các...

Tư vấn xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại

Tư vấn xin giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại

26/12/2016

Khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của các Đơn vị kinh doanh nhằm xúc...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây