Tag: giay-phep-dao-tao

Thủ tục mở trung tâm đào tạo kỹ năng mềm năm 2019

Thủ tục mở trung tâm đào tạo kỹ năng mềm năm 2019

08/02/2017

Bạn đang muốn mở trung tâm đào tạo kỹ năng mềm? Bạn chưa biết mình cần phải đáp ứng điều kiện,...

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ dạy thêm, học thêm

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ dạy thêm, học thêm

26/12/2016

Bạn đang muốn đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực đào tạo? kinh doanh dịch vụ dạy thêm, tổ chức học...

Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề năm 2020

Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề năm 2020

26/12/2016

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho: Trường trung cấp nghề (TCN), trung trâm...

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

26/12/2016

Hiện nay tại Văn Phòng Luật Trí Minh hoạt động tư vấn về cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây