Tag: franchising

Khái niệm nhượng quyền thương mại là gì?

Khái niệm nhượng quyền thương mại là gì?

04/05/2017

Nhượng quyền thương mại là một hình thức cải tiến của cấp phép, theo đó doanh nghiệp chủ (người...

Hướng dẫn đăng ký nhượng quyền thương mại năm 2022

Hướng dẫn đăng ký nhượng quyền thương mại năm 2022

22/12/2016

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, nhiều phương thức kinh doanh đã ra đời và phát...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây