Tag: doanh-nghiep

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

14/03/2022

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi thành lập doanh nghiệp có vốn 10 tỷ nhưng chỉ góp được 5 tỷ thì phải...

Điều kiện xin Giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện xin Giấy phép cho thuê lại lao động

17/02/2022

Kính gửi luật sư, Tôi là Trang, Công ty PLK, Công ty tôi vốn điều lệ là 1 tỷ có xin được giấy...

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Ban hành kèm...

Biểu mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Biểu mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

16/02/2022

Biểu mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số...

Biểu mẫu Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Biểu mẫu Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

16/02/2022

Biểu mẫu Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số...

Biểu mẫu Giấy đề nghị Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Biểu mẫu Giấy đề nghị Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

16/02/2022

Biểu mẫu Giấy đề nghị Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số...

Biểu mẫu Thông báo Về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp

Biểu mẫu Thông báo Về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo Về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp (Ban hành kèm theo...

Biểu mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Biểu mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT...

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

16/02/2022

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài (Ban hành...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây