Tag: chuyen-nhuong

Quy định về giao dịch chuyển nhượng vốn theo luật  cập nhật năm 2020

Quy định về giao dịch chuyển nhượng vốn theo luật cập nhật năm 2020

19/10/2018

Chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền lợi giữa các tổ chức công ty với nhau hoặc các cá nhân với...

Góp vốn là gì? Tư vấn góp vốn kinh doanh vào công ty

Góp vốn là gì? Tư vấn góp vốn kinh doanh vào công ty

30/07/2018

Góp vốn là gì? Tư vấn góp vốn kinh doanh vào công ty Theo quy định của Luật doanh nghiệp "góp...

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần chưa niêm yết

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần chưa niêm yết

28/03/2018

Chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần chưa niêm yết là hoạt động phổ biến diễn ra thường...

Nhãn hiệu, điều kiện thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu năm 2020

Nhãn hiệu, điều kiện thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu năm 2020

09/02/2017

Chuyển nhượng nhãn hiệu là hình thức đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây