Tag: an-toan-thuc-pham

Biểu mẫu Giấy tiếp nhận Đăng ký Công bố sản phẩm

Biểu mẫu Giấy tiếp nhận Đăng ký Công bố sản phẩm

24/01/2022

Biểu mẫu Giấy tiếp nhận Đăng ký Công bố sản phẩm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh...

Biểu mẫu Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đat/không đạt yêu cầu nhập khẩu

Biểu mẫu Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đat/không đạt yêu cầu nhập khẩu

24/01/2022

Biểu mẫu Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đat/không đạt yêu cầu nhập khẩu của Cơ quan Kiểm...

Biểu mẫu Văn bản Xác nhận nội dung quảng cáo

Biểu mẫu Văn bản Xác nhận nội dung quảng cáo

24/01/2022

Biểu mẫu Văn bản Xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực An...

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

24/01/2022

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất...

Biểu mẫu Đơn Đăng ký Xác nhận nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm

Biểu mẫu Đơn Đăng ký Xác nhận nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm

24/01/2022

Biểu mẫu Đơn Đăng ký Xác nhận nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm...

Mẫu Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Mẫu Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

24/01/2022

Mẫu Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực An...

Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

24/01/2022

Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm...

Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm

Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm

24/01/2022

Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y...

Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm

Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm

24/01/2022

Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây