Tag: an-cap

Xử lý hành vi ăn cắp kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Xử lý hành vi ăn cắp kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

30/12/2022

Khi phát hiện hành vi xâm phạm về kiểu dáng công nghiệp hoặc ăn cắp kiểu dáng công nghiệp, Tổ...

Ăn cắp kiểu dáng công nghiệp là gì?

Ăn cắp kiểu dáng công nghiệp là gì?

30/12/2022

Hiện nay có những cá nhân, tổ chức bởi nhiều nguyên nhân mà vô tình, hay cố ý xây dựng kiểu dáng...

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì cập nhật mới nhất trong bộ luật 2020

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì cập nhật mới nhất trong bộ luật 2020

19/10/2018

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng từ lâu trong bộ luật dân sự 2015. Việc áp dụng...

Thủ tục hồ sơ cần để xin cấp sổ đỏ

Thủ tục hồ sơ cần để xin cấp sổ đỏ

22/12/2016

Người sử dụng đất chỉ có thể thực hiện đầy đủ quyền của mình khi đã được cấp giấy chứng nhận...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây