Tag: 2019

Đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp

26/12/2016

Đăng ký doanh nghiệp là quyền của các cá nhân, tổ chức. Người thành lập doanh nghiệp có nghĩa vụ...

Tư vấn điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

Tư vấn điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

26/12/2016

Sau đây Luật Trí Minh cung cấp những thông tin hữu ích về vấn đề xuất khẩu và nhập khẩu thuốc....

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

26/12/2016

Trong quá trình hoạt động và phát triển công ty, không thể tránh khỏi những lúc hoạt động kinh...

Cần làm gì khi muốn thay đổi địa chỉ công ty

Cần làm gì khi muốn thay đổi địa chỉ công ty

26/12/2016

Thay đổi địa chỉ công ty (địa chỉ trụ sở chính) thì trước tiên công ty cần thực hiện thủ tục tại...

Thành lập công ty mới cần phải làm những gì?

Thành lập công ty mới cần phải làm những gì?

06/12/2016

Để việc thành lập một công ty mới, bạn cần phải chuẩn bị rất nhiều yếu tố: như vốn kinh doanh,...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây