Phạm Phú Hiệp

Mr PHẠM PHÚ HIỆP
Phone: 083.9333323 exit 117
Qúa trình hoạt động: Bắt đầu làm việc tại Trí Minh từ tháng 11/2015
 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây