Nguyễn Văn Trung

Mr Nguyễn Văn Trung

Phone: 043.766.9599 Exit 488

Fax: 043.766.9636

Email: nguyentrung@luattriminh.vn

Lĩnh vực hoạt động chính: Doanh nghiệp, Giấy phép con; Kinh doanh thương mại

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Ông Nguyễn Văn Trung làm việc tại Công ty Luật Trí Minh từ năm 2014, hoạt động tư vấn trong lĩnh vực

doanh nghiệp, giấy phép con của doanh nghiệp, các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương

mại, sở hữu trí tuệ, hợp đồng..

HỌC TẬP/ NGHIÊN CỨU

- Cử nhân ngành Luật học – Trường Đại Học Luật Hà Nội

- Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Học viện Tư pháp

MỘT SỐ VỤ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:

Lĩnh vực doanh nghiệp:

- Thành lập và tư vấn các vấn pháp lý cho các công ty khởi nghiệp như: MrTiếnWatch Co.,LTD;

Socreative Co., LTD; Tinphat., JSC, Health for Angels Co., LTD; Linh Ngọc Xá Lợi Sarira., JSC; Phat

Dat Co., LTD; N Group Media Co., LTD; Beauty Center CO., LTD, V- edu Co., LTD,….

- Thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình cho các công ty: Kiểm toán Deloitte Việt Nam,

Mikado, Cổ phần dịch vụ vận tải Bảo Châu, Cổ phần AZMEDIA; TNHH Dược phẩm Âu Mỹ, May Anh

Vũ,…

Lĩnh vực Giấy phép con:

- Giấy phép mạng xã hội: bayo.vn; hopdongtinhyeu.vn ; okplay.vn, movies.vn, ….

- Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP) : kns.net.vn ; cuasotinhyeu.net.vn; …

- Giấy phép Sàn giao dịch TMĐT: Tripi.vn,…

- Thông báo website TMĐT

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây