Nguyễn Hương Quỳnh

Ms.NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH

Phone: 043.766.9599 exit 102

Email: huongquynh@luattriminh.vn

Quá trình hoạt động:

Bắt đầu làm việc tại Luật Trí Minh từ ngày 15/06/2016 đến nay

Lĩnh vực hoạt động: 

  • Doanh nghiệp và Giấy phép
  • Sở hữu trí tuệ
  • Quyền tác giả
  • Mã số mã vạch…

Một số vụ việc đã tham gia: 

  • Thành lập, thay đổi doanh nghiệp trong nước: Công ty CP Xây dựng và du lịch Nam Thanh, Công ty CP du lịch và thương mại Hà Sen Việt, Công ty TNHH Techno Việt Nam…
  • Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và Quốc tế: Công ty Cổ phần trực tuyến Đăng Quang, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty CP Korihome Việt Nam, Công ty CP Eurowindow,…
  • Đăng ký quyền tác giả: Công ty CP Bizmedia, Công ty CP Hành trình Du lịch Việt, Công ty TNHH Phúc Gia Việt Nam

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây