Mr Trần Văn Hoàng

MR TRẦN VĂN HOÀNG ( David Tran)

Thông tin liên hệ:
1. Gia nhập Luật Trí Minh
Mr Hoàng gia nhập Luật Trí Minh( Chi nhánh TPHCM) Từ tháng 5/2018 cho đến nay
2. Bằng cấp:
Cử nhận Luật (Đại học Luật tp. HCM)
3. Lĩnh vực hoạt động:
Mr Hoàng hoạt động chính trong các lĩnh vực: Doang nghiệp, đầu tư, lao động
Xem thêm: Danh sách các luật sư khác tại Luật Trí Minh

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây