Mr.Nguyễn Duy Anh

NGUYỄN DUY ANH

Thông tin liên hệ:

        Phone: 083.9333323 Ext 102

        Email: duyanh@luattriminh.vn

Quá trình hoạt động: Tham gia Luật Trí Minh từ năm 2011

Lĩnh vực hoạt động: Tranh tụng, đầu tư, doanh nghiệp thương mại.

Quá trình học tập / nghiên cứu :

  • Đại học Luật Tp.HCM (2007-2011)
  • Học viện tư pháp (2012-2013)
  • Đoàn Luật sư Tp.HCM (2014-nay)

Một số vụ việc đã tham gia: Khách hàng thường xuyên là Vietravel, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco), Công ty cổ phần Tâm Trần. Bên cạnh đó cũng tham gia giải quyết tranh chấp các vụ án về thương mại, lao động như Petrolimex kiện các nhà cung cấp tiêu, đại diện Chutex giải quyết tranh chấp lao động với các vị trí quản lý của công ty…v..v. Ngoài ra, lĩnh vực đầu tư nước ngoài, ông cũng tham gia tư vấn các giao dịch mua bán sáp nhập cho nhà đầu tư nước ngoài mua lại công ty Việt Nam, tư vấn nhà đầu tư nước ngoài lập mới dự án tại Việt Nam.

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây