Biểu mẫu & Thủ tục

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất 2018 và hướng dẫn cách viết

Mẫu đơn khời kiện hành chính - Được nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của tòa án nhân dân tối cao. Người khởi kiện cần làm đơn theo đúng mẫu quy định của nhà nước.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2).........................................................

Người khởi kiện: (3)...................................................................................................................

Địa chỉ: (4) ...................................................................................................................................

Số điện thoại: ............................ (nếu có); số fax: ............................. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ................................................................. (nếu có)

Người bị kiện: (5)........................................................................................................................

Địa chỉ (6) ....................................................................................................................................

Số điện thoại: ............................ (nếu có); số fax: .......................... (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:................................................................... (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).............................

Địa chỉ: (8)....................................................................................................................................

Số điện thoại: ............................ (nếu có); số fax: ......................... (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ............................................................................. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)............................................................

Địa chỉ: (10) .................................................................................................................................

Số điện thoại: ............................. (nếu có); số fax: ............................. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ................................................................. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)........................................................

......................................................................................................................................................

Người làm chứng (nếu có) (12)...................................................................................................

Địa chỉ: (13) .................................................................................................................................

Số điện thoại: ............................ (nếu có); số fax: ............................... (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện hành chính gồm có: (14).......................................

1....................................................................................................................................................

2....................................................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

 

              NGƯỜI KHỞI KIỆN (16)

 

Xem thêm: luật sư tranh tụng giỏi ở Hà Nội

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khời kiện hành chính:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện hành chính (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện hành chính. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện hành chính gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện hành chính, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Các bạn có thể tải mẫu đơn khởi kiện đầy đủ tại đây

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Mẫu đơn khởi kiện mới nhất  2018", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc số ưu tiên 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

Tìm kiếm liên quan:

 • mẫu đơn khởi kiện hành chính mới nhất
 • soạn thảo đơn khởi kiện vụ án hành chính
 • đơn khởi kiện vụ án hành chính cụ thể
 • mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất
 • khởi kiện quyết định hành chính về đất đai
 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây