Thành lập công ty

Điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập công ty in ấn gồm những gì?

Điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập công ty in ấn gồm những gì?

Bạn đang quan tâm đến việc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn. Trong bài viết này Luật Trí Minh sẽ đưa ra những thông tin tóm tắt về điều kiện thành lập công ty in ấnthủ tục thành lập công ty in ấn. Trong trường hợp Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp hãy liên hệ với chúng tôi. ( Hotline 09616833366 / Email: lienhe@luattriminh.vn)

thanh-lap-cong-ty-in-an

Điều kiện hoạt động của cơ sở in:

 1. Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);
 2. Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in:
  1. a. Đối với công đoạn chế bản: Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in;
  2. b. Đối với công đoạn in: Cơ sở in phải có máy in;
  3. c. Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở in phải có máy dao xén (cắt) giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.
 3. Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ thiết bị in la-de(laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;
 4. Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
 5. Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
 6. Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Thủ tục thành lập công ty in ấn bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành in ấn(theo mẫu Phòng đăng ký kinh doanh-Sở KHĐT);
 • Điều lệ công ty in ấn;
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (trường hợp là công ty tnhh/công ty cổ phần);
 • Đối với cá  nhân: Bản sao y CMND hoặc Hộ chiếu trong 3 tháng. Đối với tổ  chức: Bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh, Biên bản, Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, Bản sao y CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;
 • Giấy phép hoạt động ngành in ấn do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh/thành phố– Cục xuất bản cấp;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự do tỉnh/thành phố cấp.

Trên đây là những thông tin về điều kiện cấp giấy phép in ấn và thủ tục thành lập công ty in ấn. Nếu bạn có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến việc thành lập công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

>> LIÊN HỆ TƯ VẤN <<

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây