Đặng Văn Tuyển

Mr. ĐẶNG VĂN TUYỂN

Phone: 083.9333323 exit 124

Qúa trình hoạt động: Bắt đầu làm việc tại Trí Minh từ tháng 4/2016
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép lao động, sở hữu trí tuệ
Một số vụ việc đã tham gia: thường xuyên tham gia giải quyết các hồ sơ thuộc lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đăng ký nhãn hiệu, giấy phép lao động cho người nước ngoài cho các khách hàng như Công ty Milensea, Công ty Điểm Nhấn, Công ty Korea Gingsen Gold Plus ...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây