Biểu mẫu & Thủ tục

Biểu mẫu Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Mục lục

Biểu mẫu Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cấu trúc như sau:

Mẫu số 02

Ảnh
(4x6 cm)
Đóng dấu giáp lai của UBND hoặc cơ quan quy định tại (1) bản khai lý lịch này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI LÝ LỊCH
Của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh

có điều kiện về an ninh, trật tự

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: …………………………………………..……………………Nam/Nữ: …………………..

2. Tên thường dùng:  ………………………………………………………………………………………

3. Sinh ngày………….tháng………….năm ………………………………………………………………

4. Giấy CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: ……………………………………………..

Cấp ngày…………………………………...tháng ……………….…  năm ……………………………..;

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………….

5. Dân tộc:…………………..….; Tôn giáo:…………………; Quốc tịch: ………………………………

6. Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ………………………………………………………………….

8. Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

9. Trình độ giáo dục phổ thông: ………………………………………………………………………

10. Trình độ chuyên môn:  ……………………………………………………………………………

11. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), ngày……. tháng…….năm……......

12. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có), ngày……..…. tháng………..….năm………..…......

13. Tên, địa chỉ của cơ sở kinh doanh:  ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...

14. Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………

15. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh:……………………………………………………………………

16. Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Gm b, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột)


III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

1. Thời gian, nơi học tập, làm việc và nghề nghiệp, chức vụ:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Tiền án, tiền sự (nếu có ghi rõ tiền án, tiền sự, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trong Bản khai lý lịch là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp quản lý
(1)

……….., ngày …… tháng …… năm 20……
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và hướng dẫn chi tiết

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây