Giải quyết tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp lao động như thế nào đúng pháp luật? Tranh chấp lao động là là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động,

Detail
Đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền

MinhĐại diện theo ủy quyền như thế nào? Trong nền kinh tế ngày càng phát triển, kéo theo đó là nhu cầu tham gia vào các giao dịch dân sự ngày càng đa dạng và phức tạp. Thông thường,

Detail
Tư vấn thu hồi công nợ

Tư vấn thu hồi công nợ

Tư vấn thu hồi công nợ như thế nào đúng pháp luật? Bên cạnh những việc hợp tác thực hiện thành công, suôn sẽ cũng có những nội dung gặp vướng mắc mà trong số đó có thể nổi cộp nhất là vấn đề nợ khó...

Detail
Bổi thường thiệt hai do vi phạm hợp đồng

Bổi thường thiệt hai do vi phạm hợp đồng

Để hạn chế rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên khi tham gia vào các quan hệ này, pháp luật đã quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi một bên gây thiệt hại cho bên khác do...

Detail
Tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu khởi kiện

Tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện là: thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi...

Detail