Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định năm 2020

Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định năm 2020

Vốn pháp định là một trong những yếu tố bắt buộc được quy định tại điều 4 luật doanh nghiệp 2005. Nó là một trong những yếu tố bắt buộc với một số ngành nghề kinh doanh. Vậy nó là gì và ngành nghề...

Detail
Những đối tượng không thể thành lập công ty 2020

Những đối tượng không thể thành lập công ty 2020

Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định một, một số đối tượng không được phép thành lập công ty/ doanh nghiệp hoặc không được phép quản lý doanh nghiệp. Vậy những người nào thuộc diện bị cấm vai trò...

Detail
Thành lập công ty

Thành lập công ty

Detail
Thành lập công ty bất động sản cần gì?

Thành lập công ty bất động sản cần gì?

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau:

Detail
Hướng dẫn đăng ký thành lâp công ty liên doanh tại Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký thành lâp công ty liên doanh tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục đăng ký thành lâp công ty liên doanh tại Việt Nam... Với chính sách mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư vốn nước ngoài, các Cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam đã cho phép các...

Detail