ĐIỀU KIỆN TREO BIỂN QUẢNG CÁO ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

ĐIỀU KIỆN TREO BIỂN QUẢNG CÁO ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Hiện tại công ty em có khai trương và treo biển quảng cáo (biển hiệu). Cho em hỏi quy định như thế nào về thông báo quảng cáo và công ty cần làm gì để thực hiện.

Detail