THỜI ĐIỂM MỞ THỪA KẾ

THỜI ĐIỂM MỞ THỪA KẾ

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn được tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế là khi nào? Xin hãy tư vấn cho tôi.

Detail
QUẢN LÝ DI SẢN THỪA KẾ

QUẢN LÝ DI SẢN THỪA KẾ

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn được tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người quản lí di sản như thế nào? Xin hãy tư vấn cho tôi.

Detail
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi thành lập doanh nghiệp có vốn 10 tỷ nhưng chỉ góp được 5 tỷ thì phải làm gì? Thủ tục như thế nào? Xin hãy tư vấn cho tôi.

Detail
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Chào luật sư, tôi muốn được tư vấn về thủ tục đăng ký kết hôn gồm những điều kiện và giấy tờ gì? Xin hãy tư vấn cho tôi được biết.

Detail
HƯỞNG THỪA KẾ CỦA CHỒNG CŨ KHI ĐÃ LY HÔN

HƯỞNG THỪA KẾ CỦA CHỒNG CŨ KHI ĐÃ LY HÔN

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, hiện nay tôi và chồng cũ đã ly hôn, xin luật sư hãy giải đáp giúp tôi rằng tôi có quyền hưởng thừa kế từ chồng cũ không?

Detail