TẶNG CHO TÀI SẢN ĐỐI CHO NGƯỜI THÂN ĐANG CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI

TẶNG CHO TÀI SẢN ĐỐI CHO NGƯỜI THÂN ĐANG CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn đem 100kg vàng sang nước ngoài cho con trai tôi có được không? Xin hãy tư vấn cho tôi.

Detail
TẶNG CHO TÀI SẢN

TẶNG CHO TÀI SẢN

Câu hỏi: Chào luật sư, con trai tôi năm nay 16 tuổi, tôi muốn tặng cháu một mảnh đất thì cháu có đứng tên trên mảnh đất đó được không? Xin hãy tư vấn cho tôi.

Detail
THỜI ĐIỂM MỞ THỪA KẾ

THỜI ĐIỂM MỞ THỪA KẾ

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn được tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế là khi nào? Xin hãy tư vấn cho tôi.

Detail
QUẢN LÝ DI SẢN THỪA KẾ

QUẢN LÝ DI SẢN THỪA KẾ

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn được tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người quản lí di sản như thế nào? Xin hãy tư vấn cho tôi.

Detail
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi thành lập doanh nghiệp có vốn 10 tỷ nhưng chỉ góp được 5 tỷ thì phải làm gì? Thủ tục như thế nào? Xin hãy tư vấn cho tôi.

Detail