Án lệ số 1: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe

Án lệ số 1: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe

“Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”; “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe”; “Thuê người khác...

Detail