Án lệ số 6: về tài sản bị chiếm đoạt trong tội "Cướp tài sản".

Án lệ số 6: về tài sản bị chiếm đoạt trong tội "Cướp tài sản".

Quyết định giám đốc thẩm số 20/2018/HS-GĐT ngày 15-10-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Cướp tài sản” đối với...

Detail
Án lệ số 5: về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Án lệ số 5: về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Quyết định giám đốc thẩm số 16/2018/HS-GĐT ngày 25-9-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người trong trạng...

Detail
Án lệ số 4: Về thụ lý giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý

Án lệ số 4: Về thụ lý giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý

Detail
Án lệ số 3: Ly hôn và tài sản chung của vợ chồng

Án lệ số 3: Ly hôn và tài sản chung của vợ chồng

Án lệ số 03/2016/AL “Ly hôn”; “Tài sản chung của vợ chồng”; “Tặng cho tài sản”; “Căn cứ xác lập quyền sở hữu”; “Xác lập quyền sở hữu theo...

Detail
Án lệ số 2: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Án lệ số 2: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

“Giao dịch dân sự vô hiệu”; “Đòi lại tài sản”; “Căn cứ xác lập quyền sở hữu”; “Xác lập quyền sở hữu đối với lợi tức”; “Người Việt Nam...

Detail