Luật đất đai năm 2020

Luật đất đai năm 2020

Detail
luật đầu tư công 2020

luật đầu tư công 2020

Luật đầu tư công 2020 áp dụng Nghị đinh 40/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng nguồn vốn của nhà nước. Nghị định tập trung vaò các hoạt động đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư liên quan đến các...

Detail
Luật lao động 2020

Luật lao động 2020

Luật lao động 2020 vẫn áp dụng theo bộ luật lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Detail
Thông tư 302/2016/TT-BTC

Thông tư 302/2016/TT-BTC

Detail
Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy đinh hướng dẫn thi hành luật liên quan đến Thuê giá trị gia tăng công ty/ doanh nghiệp

Detail