Tư vấn về thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi của doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Tư vấn về thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi của doanh nghiệp sản xuất phần mềm

13/11/2021

Theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, hoạt động sản xuất phần mềm nhận được được ưu đãi về...

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ?

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ?

13/11/2021

Trong cuộc sống thường ngày chúng ta đều đã nghe nhiều đến cụm từ “thuế giá trị gia tăng” và...

CÁC TRƯỜNG HỢP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM, ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÁC TRƯỜNG HỢP TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM, ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

15/09/2021

Bất kỳ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường phải...

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

14/09/2021

Trong quan hệ lao động, việc nắm rõ các quy định liên quan đến các loại hợp đồng lao động sẽ giúp...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

14/09/2021

Công ty đại chúng là một chế định quan trọng đối với các công ty cổ phần có số vốn và số lượng cổ...

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: KÝ CƯỢC

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: KÝ CƯỢC

14/09/2021

Ngày này, Ký cược là một trong các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được sử dụng khá phổ biến trong các...

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: ĐẶT CỌC

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: ĐẶT CỌC

14/09/2021

Ngày này, đặt cọc là một trong các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được sử dụng khá phổ biến trong các...

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: KÝ QUỸ

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: KÝ QUỸ

10/09/2021

Với mong muốn hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển với các cá nhân, tổ chức. Luật Trí Minh xin gửi...

THỬ VIỆC TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

THỬ VIỆC TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

10/09/2021

Thử việc là một trong các vấn đề phổ biến đối với những ai đã từng đóng vai trò là một người đi...