BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: THẾ CHẤP TÀI SẢN

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG: THẾ CHẤP TÀI SẢN

08/09/2021

Với mong muốn hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển với các cá nhân, tổ chức. Luật Trí Minh xin gửi...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

08/09/2021

Với mong muốn hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển với các cá nhân, tổ chức. Luật Trí Minh xin gửi...

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở

08/09/2021

Từ trước tới này, Bất động sản vẫn luôn là một trong các thị trường “nóng” nhất và chưa có dấu...

CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM

CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM

08/09/2021

Để được kinh doanh trong lĩnh vực này, điều kiện tiên quyết của các cơ sở đó là phải đảm bảo đủ...

NỘI DUNG NỘI QUY LAO ĐỘNG

NỘI DUNG NỘI QUY LAO ĐỘNG

08/09/2021

Ngày này, một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh cần rất nhiều yếu tố, trong đó không thể bỏ...

Bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài mới nhất 2021

Bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài mới nhất 2021

24/07/2021

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và...

"Nghề Luật Sư" Không ngừng chắt chiu kinh nghiệm từ những điều nhỏ nhất

"Nghề Luật Sư" Không ngừng chắt chiu kinh nghiệm từ những điều nhỏ nhất

21/07/2021

Tôi cảm thấy hãnh diện và tự hào khi được hơn 7 năm hành nghề tại Luật Trí Minh, một điều tuyệt...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP DỊCH VỤ MOBILE MONEY TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP DỊCH VỤ MOBILE MONEY TẠI VIỆT NAM

21/07/2021

Ngày 09/03/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 316/QĐ- TTg về việc triển khai thí...

Cái khó của nghề luật sư  tại Việt Nam

Cái khó của nghề luật sư tại Việt Nam

13/07/2021

Hành nghề luật sư ở Việt Nam thật sự là rất khó, nguyên lớp đại học của tôi thì người hành nghề...