Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp của bạn phải thực hiện các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Hố sơ gửi cơ quan thuế: Công văn gửi cơ quan thuế, biên bản, quyết định của Doanh nghiệp liên quan đến việc chuyển trụ sở.

1. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Công ty bạn phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

(i) Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);

(ii) Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ;

(iii) Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

(iv) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(v) Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

(vi) Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

(vii) Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
(viii)Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Hồ sơ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố nơi doanh nghiệp bạn đóng. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

Có thể bạn quan tâm: Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Bài viết mang tính chất tham khảo, để được tư vấn pháp luật chính xác và nhanh chóng, hãy liên hệ với Luật Trí Minh

Hotline: 0961.683.366 / Email:lienhe@luattriminh.vn  / Tham khảo các bài viết tại: www.luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây