Tag: tu-van-hop-dong

Tổng hợp 12 loại hợp đồng bắt buộc theo mẫu

Tổng hợp 12 loại hợp đồng bắt buộc theo mẫu

10/04/2017

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ...

Tư vấn sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

Tư vấn sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

09/03/2017

Tư vấn sửa đổi hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, huỷ bỏ hợp đồng. Trong bài viết này chúng tôi sẽ...

Dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng

Dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng

26/12/2016

Bạn đang gặp khó khăn trong việc soạn thảo hợp đồng? Bạn gặp bế tắc và không chắc chắn thực thi?...

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây